پرورش ماهی کفال دریایی در ایران

ماهی کفال دریایی یکی از محبوب ترین انواع ماهی در ایران می باشد که امروزه در کشور ایران به پرورش این ماهی پرداخته شده است. پرورش ماهی کفال در ایران چگونه صورت می گیرد؟
ماهی کفال از جمله ماهیانی است که از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار بوده و به صورت پرورشی در بازار کشور به فروش می رسد. البته این ماهی سالمون امروز از میان ماهیان پرورشی دیگر محبوب تر و خوش طعم تر می باشد و دارای ارزش غذایی بالاتری بوده است.
ماهی کفال در سال 77 توسط 3 استخر خاکی مورد پرورش قرار گرفت و البته بچه ماهیان کفال از کشور هنگ کنگ به کشور ایران وارد شد و در ایستگاه پرورش ماهی به تکثیر آن پرداختند. همچنین گفته شده است که سالانه حجم زیادی از ماهی کفال پرورشی در بازار کشور به فروش می رسد و البته از فروش خوبی نیز برخوردار می باشد.