پرورش انواع ماهی کفال در ایران

کفال ماهیان یکی از برترین انواع ماهی شمال بوده است که البته نوع معرفی شده به ایران به شمار می رود؟ پرورش انواع ماهی کفال در ایران چگونه است؟

  • بیشتر بخوانید: ماهی کوی
    ماهی کفال از ماهیان بومی دریای سیاه به شمار می رود که البته به کشور ایران معرفی شده است و بیش ترین رشد را در دریای خزر به خود اختصاص داده است. البته این ماهی می تواند در آب های شور و شیرین یافت شود، اما زیستگاه اصلی این ماهی در آب های شیرین می باشد.
  • بیشتر بخوانید: ماهی زینتی

البته گفته شده است، اولین گزارشی که از پرورش ماهی کفال به دست رسیده مربوط به سال 1367 بوده است و در روستایی با نام خیل ساری به پرورش این ماهی پرداخته اند.
بهترین دما برای پرورش و تکثیر ماهی کفال و ماهی مولی، دمای 6 الی 32 درجه سانتی گراد بوده است و این ماهی در ph 7 الی 8 زندگی می کند.