پخش ماهی کفال ایران

بهترین نوع از خانواده شکلان ماهی در ایران که دارای سر پهن و پوزه ای کند بوده است، ماهی کفال نام دارد. کدام سایت در پخش عمده ماهی کفال سهیم بوده است؟

  • بیشتر بخوانید: ماهی آکواریومی 
    ماهی کفال از بهترین انواع ماهی ایرانی است که از ماهی های طویل به شمار می رود. این ماهی از پوزه ای کند و سر پهنی برخوردار بوده و از شکل استوانه ای تشکیل شده است.
  • بیشتر بخوانید: ماهی سرخو
    ماهی کفال از رنگ آبی و سبز زیتونی برخوردار می باشد و دارای بدنی نقره ای رنگ بوده است.
    پخش عمده ماهی کفال  و ماهی کوی از سایت ایران فیشرمن صورت می گیرد و اگر قصد خرید اینترنتی ماهی کفال ایرانی دارید، می توانید از این سایت اقدام به خرید کنید.