پخش عمده ماهی کفال جنوب در تهران

پخش عمده ماهی کفال جنوب در تهران و سایر شهرهای بزرگ اطراف آن آغاز شده است و عزیزانی که قصد خرید و تهیه این محصولات را دارند می توانید نیازشان را در این مرکز تامین نمایند.

ماهی های کفال و ماهی خشک از آن دست ماهی هایی هستند که هم در دریای خزر رشد می کند و هم در دریای جنوب کشورمان و به همین عات نیز هست که تقریبا تمام عزیزانی که از ماهی استفاده می کنند از نوع کفال هم بهره مند می گردند.

ماهی کفال و ماهی سوف هم در آب شور می تواند زندگی کند و هم در آب شیرین اما نکته ای که وجود دارد نسبت به تغییرات درجه حرارت حساس هستند. پخش عمده انواع این ماهی در تهران با قیمت و کیفیت مناسب آغاز شده است.