معرفی بهترین طعمه صید ماهی کفال طلایی

بهترین طعمه برای صید ماهی کفال طلایی چه می باشد؟ از چه روش هایی برای صید ماهی کفال استفاده می شود؟ مطلب زیر به معرفی ماهی کفال طلایی پرداخته شده است و ارزش اقتصادی این ماهی بیان گردیده است.
کفال ماهیان از دسته مرغوب ترین ماهی شمال کشور می باشند که در دریای خزر با صید بسیار زیادی از این ماهی ها همراه می باشیم. البته انواع ماهی کفال از شکلان ماهیان محسوب می شود و دارای سر پهن و پوزه ای کند بوده است و از بدنی استوانه ای برخوردار می باشد.

ماهی کفال در انواع و گونه های مختلفی یافت می شود که می توان به ماهی کفال طلایی، ماهی کفال پوزه باریک، ماهی کفال راه راه، ماهی کفال لکه آبی و ماهی کفال پشت سبز اشاره کرد.

معرفی و شناخت بیش تر ماهی کفال طلایی

ماهی کفال طلایی از معروف ترین ماهی های کفال به شمار می رود که از انواع دیگر دارای ارزش بیش تری بوده است و البته این ماهی ها می توانند در دمای 23 الی 25 درجه سانتی گراد یافت شوند. ماهی کفال طلایی در آب های شیرین زندگی می کند ولی می تواند شوری آب را نیز تحمل کند.

ماهی کفال طلایی دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده است که می توان به سر مقطع گرد و فلس های درشت این ماهی اشاره کرد. این ماهی دارای سرپوشش آبششی طلایی رنگی بوده است و نامگذاری ماهی کفال طلایی به دلیل داشتن همین رنگ بوده است. ماهی کفال طلایی در اندازه های مختلفی دیده می شود و بزرگترین اندازه این ماهی 59 سانتی متر بوده است و می تواند تا 12 سالگی رشد داشته باشد.

ماهی کفال طلایی از ماهیان دریارو بوده است و گرما را بسیار دوست دارد و البته این ماهی به مهاجرت نیز علاقه مند بوده است و بیش تر در قسمت های جنوبی و آب های ایران به شنا می پردازد. البته گفته شده است که بیش تر ماهیان کفال طلایی که از سن بیش تری برخوردار هستند به مهاجرت می پردازند.

صید ماهی کفال طلایی با بهترین طعمه

ماهی کفال طلایی بیش ترین میزان صید را در شمال کشور به خود اختصاص داده است و البته این ماهی بیش تر در بابلسر صید می شود و صید این ماهی با پره ساحلی صورت می گیرد. البته گفته شده است فاصله بین گره های پره ساحلی باید تنظیم شده باشند و بهترین فاصله 30 میلیمتر بوده است.

بهترین زمان صید ماهی کفال طلایی مهر تا فروردین ماه بوده است و در جمهوری آذربایجان از تور های ثابت برای صید استفاده می شود.
البته بهترین طعمه برای صید ماهی کفال طلایی کرم های پرتار دریازی بوده است و می توان گفت ارزش غذایی و اقتصادی ماهی کفال طلایی بیش تر هر نوع ماهی کفال بوده است.