مرکز ماهی کفال طلایی

آیا می دانید که ماهی کفال طلایی که مشخصاتی داشته و امروزه از کدام مراکز فروش ماهی شمال و جنوب کشور، می توان بهترین ماهی کفال و ماهی سوف را خریداری کرد؟
ماهی کفال، دارای پوزه باریک و سر پهن، تیغ کم و گوشت بسیار خوش طعمی بوده که امروزه در گونه ای با نام کفال طلایی و ماهی گلد فیش روانه بازارهای فروش می گردد.

این ماهی امروزه نرخ فروش خوبی میان دیگر ماهیان موجود در بازار داشته و جزو ماهیان وارداتی به کشورمان محسوب می گردد که در دریای خزر رشد و تولید می یابد. خرید ماهی مطمئن خود را از مراکز فروش معتبر صورت دهید.