مرکز ماهی کفال باکیفیت

آیا می دانید مرکز تولید ماهی کفال کجاست؟ باکیفیت ترین ماهی کفال ایرانی چه نام دارد و بیش تر در کدام قسمت ایران رشد بیش تری داشته است؟
در مورد ماهی سالمون شمال می توان گفت، این ماهی از شکلان ماهی ها بوده است و توسط مردم روس وارد کشور ایران شده و از مهم ترین گونه ماهیان خزر معرفی شده است. این ماهی در گونه های بسیار زیادی وجود دارد که از بهترین آن ها، ماهی کفال طلایی، پوزه باریک، ماهی کفال خاکستری و… اشاره کرد.
مرکز تولید ماهی به صورت عمده کفال باکیفیت ایرانی در بابلسر بوده است و اگر قصد خرید اینترنتی ماهی کفال ایرانی دارید، می توانید از سایت ایران فیشرمن و ارتباط گرفتن با مشاورین واحد فروش به خرید بپردازید.