مرکز فروش اینترنتی انواع ماهی کفال دریای خزر

کدام سایت یکی از بهترین سایت های اینترنتی جهت خرید و فروش ماهی می باشد؟ مرکز فروش ماهی کفال در کجاست؟ از انواع ماهی کفال دریای خزر چه می دانید؟
کفال ماهیان از دسته ماهیان خوراکی است که به صورت وارداتی وارد کشور ایران شده است. البته این ماهی در دریای خزر و خلیج فارس دیده شده است ولی بیش ترین صید ماهی دریایی کفال در دریای خزر صورت می گیرد و با نام ماهی کفال دریای خزر معرفی می شود.
البته ماهی کفال به چندین گونه تقسیم بندی می شود که 100 گونه از این ماهی در جهان معرفی شده است. در این مطلب سعی شده است تا مهم ترین و بهترین ماهی کفال معرفی شده تا شناخت بیش تری از آن داشته باشید.

معرفی انواع ماهی کفال دریای خزر

ماهی کفال طلایی: از لذیذترین و برترین انواع ماهی کفال که در دمای 23 الی 25 درجه سانتی گراد رشد می کند، می توان به ماهی کفال طلایی اشاره نمود. این ماهی در آب های شور و شیرین یافت می شود و البته دارای فلس های بزرگ و درشتی بوده است.
ماهی کفال طلایی می تواند تا 59 سانتی متر رشد داشته باشد و همچنین از سرپوشش آبششی طلایی رنگی برخوردار بوده و تعداد خار های آبششی این ماهی به 150 عدد می رسد. ماهی کفال از جمله ماهیان دریارو به شمار می رود و البته این ماهی در دریای خزر صید می گردد و صید این ماهی بیش تر در بابلسر صورت می گیرد.

ماهی کفال پوزه باریک: این ماهی نوع دیگری از ماهی کفال بوده است که در بستر های نیمه گرمسیر رشد خوبی دارد. همچنین ماهی کفال پوزه باریک تا 40 سانتی متر رشد دارد و از ساقه دمی کوتاه تری نسبت به ماهی کفال طلایی برخوردار است. این ماهی از ماهیان پوده خوار به شمار می رود و نسبت به ماهی سالمون شمال طلایی از رشد بسیار کمتری برخوردار بوده و در نتیجه صید این ماهی نیز کاهش می یابد.
ماهی کفال پوزه باریک از ماهیان غیر بومی ایرانی محسوب می شود و تکثیر مصنوعی این ماهی در ایران انجام می گردد. گفته شده است که گوشت ماهی کفال پوزه باریک بسیار خوش طعم و لذیذ بوده است و در بازار ایران از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می باشد.

سایت فروش اینترنتی ماهی کفال

ماهی کفال از دسته ماهیان خوش طعم و لذیذ شمال کشور می باشد که در دریای خزر با رشد بسیار زیادی از این ماهی همراه می باشیم. همراه با صید ماهی کفال، ماهی سفید دریایی نیز صید می شود و این دو ماهی به همراه ماهی کپور از فروش خوبی برخوردار می باشند.
ماهی کفال در دریای خزر با رشد خوبی همراه بوده و البته در سایت های زیادی به صورت فیله ای یا زنده خرید و فروش می شود. شما می توانید از طریق این سایت ماهی کفال را به صورت فیله ای و یا زنده جهت پرورش ماهی کفال خرید نمایید. بزرگترین مرکز فروش ماهی کفال در شمال کشور بوده است و این سایت یکی از نمایندگی های اصلی ماهی کفال در ایران محسوب می شود.