قیمت ماهی کفال خاکستری

از ماهی های یوری هالین که در آب های کرانه ای زندگی می کند، ماهی سرخو  و ماهی کفال خاکستری است و با قیمت مناسب در بازار خرید و فروش می شود.

ماهی کفال از بهترین انواع ماهی یوری هالین بوده است و در آب های شیرین رودخانه ای یافت می شود. این ماهی بسیار خوش طعم و لذیذ بوده و دارای گونه های مختلفی می باشد.

ماهی کفال از چندین گونه متفاوت تشکیل شده و از بهترین آن ها ماهی کفال خاکستری است و با قیمت مناسب در بازار خرید و فروش می گردد.
قیمت ماهی کفال در وزن 900 گرم به بالا دارای قیمت 21.500 تومان بوده و شما می توانید قیمت روز ماهی کفال را از این سایت دریافت کنید.