قیمت ماهی کفال ایرانی

کفال ماهی ها از مهم ترین گونه ماهی های ایرانی به شمار می رود و با قیمت نسبتاً مناسبی در بازار خرید و فروش می شود. در مورد خانواده کفال ماهی ها چه می دانید؟
کفال ماهی ها از مهم ترین خانواده ماهی شیر سفید شمال و جنوب کشور است و به دلیل وارداتی بودن این ماهی در دو منطقه دیده می شود ولی گونه آن ها با هم متفاوت می باشد.
ماهی کفال دارای فلس های دایره ای است و از چشمانی با پلک سوم برخوردار می باشد. همچنین گفته شده است که این ماهی دارای خار های آبششی بلندی بوده و به صورت گله ای به شنا می پردازد.
قیمت ماهی کفال از ماهی سفید ارزان تر بوده است ولی با قیمت ارزانی در بازار به فروش می رسد. اگر به دنبال قیمت روز ماهی به صورت عمده هستید، با مشاورین واحد فروش در تماس باشید.