قیمت فروش ماهی کفال پوزه باریک

ماهی کفال پوزه باریک از ماهی های گیاهخوار بوده و نواحی ساحلی به تغذیه می پردازد. قیمت فروش انواع ماهی کفال در بازار چقدر می باشد؟

ماهی کفال دارای چندین گونه متفاوت بوده است و از بهترین آن ها ماهی کفال پوزه باریک می باشد. این ماهی بسیار خوش طعم و لذیذ بوده و بیش تر در صیدگاه بابلسر یافت می شود.

ماهی کفال پوزه باریک باارزش ترین از نظر اقتصادی بوده است و بیش تر در سواحل جنوبی دریای خزر یافت می شود. ماهی کفال پوزه باریک را ماهی زینتی دارای گوشت بسیار خوش طعمی بوده و در ایران بیش ترین طرفدار را دارد.
قیمت فروش ماهی کفال در وزن 900 گرم به بالا، 21.500 تومان بوده است و ماهی خشک شما می توانید از این سایت انواع ماهی کفال را خریداری کنید.