قیمت روز انواع ماهی کفال راه راه

آیا از میزان مرغوبیت و کیفیت انواع ماهی کفال راه راه که با نام دیگر کفال خاکستری و  ماهی سفید شناخته می شود آگاه هستید؟ آیا می دانید در بازار روز، چه قیمت فروشی را به خود اختصاص داده است؟

کفال ماهیان خانواده ای از ماهی های دریای شمال کشور هستند که تا حدودی تنوع زیادی داشته و گونه های مختلفی از آن، هم در دریای شمال و هم در دریای جنوب یافت می شود. ماهی تترا از کفال ماهیان مرغوب و باکیفیت که گوشت لذیذ و خوش طعمی دارد، کفال راه راه می باشد که برخی با نام کفال خاکستری هم از آن یاد می کنند.

ماهی کفال راه راه به دلیل اینکه سریع رشد کرده و مصرف زیادی هم در بازار داخلی دارد، کما بیش پرورش داده می شود و علاوه بر این، بخش اعظمی از نیاز های کفال مردم در بازار، از طریق دریا های شمال و جنوب تامین می گردد.

قیمت روز انواع ماهی می تواند وابسته به مسائلی از قبیل میزان تقاضا و عرضه در بازار، نوع دریایی، پرورشی و رودخانه ای کفال و همچنین تازه و یا یخی بودن می تواند متغیر باشد. برای اطلاع از قیمت روز انواع ماهی از جمله کفال راه راه، سایت هایی از جمله بازار ماهی ایران به شما معرفی می شود.