فروش ماهی کفال پوزه باریک در ایران

در چه فصلی از سال ماهی کفال پوزه باریک صید می شود؟ بیش ترین صید ماهی کفال پوزه باریک در کدام قسمت از ایران انجام می شود؟ در مورد ویژگی کفال ماهیان چه می دانید؟
کفال ماهیان یکی از برترین و مرغوب ترین انواع ماهی وارداتی می باشند که در دریای خزر به پرورش این ماهی ها پرداخته شده است. ماهی شیر این ماهی بیش تر اوقات خود را در دریای خزر می گذراند و البته در آب های خلیج فارس و عمان نیز دیده شده است. در مطلب زیر مشخصات کلی ماهی کفال گفته شده است و می توانید بیش تر با آن آشنا شوید.

ویزگی های ماهی کفال دریای خزر

  • داشتن دو باله پشتی مجزا با تعداد خار متفاوت
  • نداشتن هیچ خط جانبی و داشتن خطوط طولی زیاد
  • داشتن حفره دهانی عریض
  • پوشیده شده از فلس های دایره ای شکل
  • داشتن دندان های ریز و یا نداشتن دندان
  • دارا بودن از معده ای ماهیچه ای و داشتن روده ای طولانی
  • داشتن 24 الی 26 مهره در بدن
  • داشتن خار های آبششی بلند
  • برخوردار بودن از طول 90 سانتی متری

فصل صید ماهی کفال پوزه باریک

ماهی کفال پوزه باریک یکی از مرغوب ترین انواع ماهی کفال بوده است که در مناطق نیمه گرمسیر که نزدیک به بستر می باشد، زیست می کند. این ماهی در آب های شور و شیرین یافت می شود و همچنین در برخی از موارد در مرداب ها دیده شده است. ماهی کفال پوزه باریک دارای باله مخرجی 3 خاری بوده است و از ساقه دمی کوتاهی برخوردار می باشد.
ماهی کفال پوزه باریک و ماهی کوکی در فصل تابستان به تولیدمثل می پردازد و همچنین بیش ترین زمان تولیدمثل این ماهی در تیر و مرداد بوده است. این ماهی در دمای 22 الی 24 درجه سانتی گراد رشد کرده و در همین دما به تخم ریزی می پردازد.

ماهی کفال پوزه باریک از ماهیان پوده خوار محسوب می شود و بیش ترین رشد را در مناطق جنوبی دریای خزر دارد و البته در مناطق مرکزی این دریا به تولیدمثل می پردازد. رشد ماهی کفال پوزه باریک از ماهی کفال طلایی کمتر بوده است ولی با این وجود 50 درصد از صید ماهی شمال کشور مربوط به صید این ماهی بوده است. صید ماهی کفال پوزه باریک با تور های پره ساحلی انجام می شود و از نظر ارزش اقتصادی بسیار بالا بوده است.
ماهی کفال پوزه باریک از ماهیان غیر بومی ایران محسوب می شود و بیش ترین صید این ماهی در مهرماه تا فروردین ماه صورت می گیرد. اغلب این ماهی ها در زمستان به جنوب دریای خزر می روند و در تابستان ها به بخش های مرکزی این دریا سفر می کنند.