فروش عمده ماهی کفال پوزه باریک خزر

کفال ماهیان از دسته ماهیان دریای خزر می باشند که در گونه های مختلفی یافت می شوند. ماهی کفال پوزه باریک یکی از گونه های مختلفی از ماهی کفال بوده که در این سایت به صورت عمده به فروش می رسد.

ماهی کفال مرغوب ترین ماهی شمال ایران به شمار می رود که از 20 مهر ماه تا 15 فروردین ماه به صید ماهی کفال می پردازند. این ماهی در گونه های مختلفی وجود دارد که در این مطلب در مورد ماهی کفال پوزه باریک صحبت شده است.

ماهی کفال از دو باله پشتی جدا از هم برخوردار بوده و البته اولین باله پشتی ماهی کفال از 4 خار و دومین باله از شعاع های نرم برخوردار می باشد. این ماهی از هیچ خط جانبی برخوردار نبوده است ولی به جای آن دارای خطوط طولی می باشد. این ماهی از فلس های دایره ای تشکیل شده که سر تا بدن این ماهی را پوشانده است.

البته دهان ماهی کفال بسیار کوچک بوده و از دندان های ریز برخوردار می باشد، طوری که دندان های این ماهی دیده نمی شود. این ماهی دارای معده ای ماهیچه ای بوده و از روده طولانی برخوردار می باشد.

ماهی ها و ماهی خشک از 24 الی 26 عدد مهره برخوردار است و خار های آبششی این ماهی بسیار بلند می باشند. بیش ترین طولی که این ماهی دارد، 90 سانتی متر بوده است و به صورت گروهی در دریا زندگی می کند.

معرفی و شناخت ماهی کفال پوزه باریک

ماهی کفال پوزه باریک یکی از مرغوب ترین انواع ماهی کفال بوده است که البته دارای دو باله پشتی می باشد و همچنین این ماهی دارای بدنی می باشد که از چندین نوار رنگی برخوردار است و رنگ های این نوار خاکستری و قهوه ای رنگ می باشد. تمام بدن این ماهی را فلس پوشانده است و تعداد خار های آبششی آن 65 الی 85 عدد می باشد.

ماهی کفال پوزه باریک دارای طول 40 سانتی متر بوده و البته در بازار کشور با طول 30 سانتی متر به فروش می رسد. ماهی کفال پوزه باریک در دریای خزر زندگی می کند و همچنین این ماهی از نظر اقتصادی دارای ارزش بالایی بوده است.
البته ماهی کفال پوزه باریک را می توان به صورت دریایی پرورش داد و همچنین صید ماهی کفال پوزه باریک در آب های ایران بیش تر صورت می گیرد ولی صید آن از ماهی کفال طلایی کمتر می باشد. این ماهی از ماهیان غیر بومی ایرانی بوده است و به صورت مصنوعی نیز مورد پرورش قرار می گیرد.

ماهی کفال از دسته ماهی های معرفی شده به کشور ایران می باشد که البته در این کشور به پرورش ماهی کفال پرداخته شده است. ماهی کفال به طور قابل توجهی در کشور ایران رشد می کند و البته از برترین ماهی های دریای خزر به محسوب می شود که صید این ماهی ببش از هر ماهی دیگری صورت می گیرد. البته ناگفته نماند صید ماهی کفال همیشه همراه با ماهی سفید دریایی بوده است و این دو ماهی در بازار کشور بیش ترین فروش را به خود اختصاص می دهند.

فروش ماهی کفال در این سایت به صورت اینترنتی بوده است و البته خرید و فروش ماهی کفال به صورت عمده نیز انجام می شود. شما می توانید با شماره گیری شماره زیر بهترین ماهی کفال را از این سایت خرید کنید.