فروش انواع ماهی کفال رودخانه ای و آلودگی آن

به نظر شما،‌آلودگی دریا های شمال به ماهی های کفال رودخانه ای هم سرایت کرده است؟ آیا می توان ماهی کفال رودخانه ای را با آسودگی خاطر مصرف نمود؟
انواع کفال ماهیان که در دریای خزر یافت می شوند، این روز ها به دلیل وجود آلودگی در آب ها، ممکن است جیوه در بدن آن ها وجود داشته باشد و اگر توسط فردی این ماهی کفال مصرف شود، مشکلات غجدی از قبیل مسمومیت های خطرناک به همراه خواهد داشت.
به همین دلیل، چندیست که پزشکان تغذیه، مصرف ماهی به صورت عمده کفال دریایی را به صورت جد منع کرده و افراد را تشویق به خرید و مصرف ماهی های کفال رودخانه ای و پرورشی کرده اند. زیرا این ماهی ها دور از آلودگی بوده و در محیطی سالم تغذیه کرده و رشد پیدا می کنند.
با توجه به این مسئله، می توان دریافت که آلودگی در بدن ماهی های کفال رودخانه ای تا به حال دیده نشده و افراد می توانند به راحتی ماهی کفال سرخ شده، کبابی، شکم پر و از این قبیل را در برنامه غذایی خود قرار داده و از ارزش های غذایی ماهی مورد نظر استفاده نمایند.