صید لذیذترین ماهی کفال دریای خزر

لذیذترین ماهی کفال دریای خزر کدام است؟ بهترین فصل صید ماهی کفال دریایی چه زمانی مشخص شده است؟ صید ماهی کفال با چه روشی انجام می شود؟

  • بیشتر بخوانید: ماهی خاویار

    ماهی کفال از برترین گونه های پرورشی و دریایی ماهی شمال ایران بوده است که البته از صید بسیار لذت بخشی برخوردار می باشد. ماهی تترا مرغوب بوده است و از طعمه های طبیعی برای صید ماهی کفال استفاده می شود.

ماهی کفال در دریای خزر یافت می شود و البته در 15 مهر ماه تا 15 فروردین ماه به صید این ماهی پرداخته می شود. لذیذترین ماهی کفال دریایی، ماهی سفید  و ماهی کفال طلایی بوده است و صید این ماهی بیش تر در بابلسر صورت می گیرد. بهترین روش صید ماهی کفال، استفاده از سیستم شناور بوده و همراه با طعمه مغز صدف و حلزون به صید این ماهی می پردازند.