صادرات ماهی کفال معمولی

ماهی کفال معمولی از نمونه انواع ماهی کفال بوده که صادرات آن به کشور های دیگر صورت می گیرد. در مورد ماهی کفال معمولی بیش تر بدانید.

  • بیشتر بخوانید: ماهی آکواریومی
  • بیشتر بخوانید:   ماهی سفید
    ماهی کفال معمولی از بهترین انواع ماهی بوده که دارای بدنی دوکی شکل و فلس های درشتی می باشد. این ماهی دارای گوشت سفید و اما سفت بوده است و به واسطه روس ها وارد کشور ایران شده است.
    ماهی کفال معمولی به صورت دودی و شور استفاده می شود و این ماهی به همراه آب نارنج مصرف می گردد.
    صادرات انواع ماهی کفال به کشور های دیگر کمتر صورت می گیرد چرا که خود یک ماهی وارداتی محسوب می شود. جهت ماهی کپور با شماره زیر در ارتباط باشید.