صادرات ماهی کفال طلایی

ماهی کفال طلایی از بهترین ماهی های کفال بوده که در دمای 23 الی 25 درجه سانتی گراد رشد می کند. صادرات انواع ماهی کفال از کدام سایت صورت می گیرد؟

  •  بیشتر بخوانید: ماهی گلدفیش
    ماهی کفال از بهترین انواع ماهی ایرانی است که دارای ارزش زیادی بوده و همچنین این ماهی در گونه های مختلفی دیده شده است و بیش از 100 گونه آن شناسایی شده و در دریای خزر با برخی از آن ها آشنا هستیم.
  • بیشتر بخوانید: ماهی زینتی
    ماهی هوکی  که در دریای خزر نیز یافت می شود، ماهی کفال طلایی است و در بازار با قیمت مناسب به فروش می رسد و این ماهی جزئی از ماهی خشک  صادراتی است و صادرات آن به کشور های دیگر صورت می گیرد.