صادرات ماهی کفال ایران

آیا می دانید که هم اکنون چه شرایطی برای صادرات انواع ماهی کفال به بازارهای ایران وجود داشته و کدام مراکز صادراتی در این امر معتبر می باشند؟
ماهی کفال از گونه های پرطرفدار و خوشمزه ماهی موجود در بازارهای کشور می باشد که هم اکنون توسط مراکز صادراتی معتبر شمال و جنوب کشور؛ از دریای خزر و خلیج فارس، آماده صادرات به دیگر بازارهای کشور بوده است.
ماهی کفال، در گونه های مهمی چون کفال طلائی، لکه آبی، راه راه و پوزه باریک روانه بازارهای فروش کشور گردیده است.