شناخت ویژگی های ماهی کفال طلایی

آیا می دانید ماهی کفال از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟ ماهی کفال طلایی با ماهیان دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای شناخت ماهی کفال می توانید مطلب زیر را مطالعه فرمایید.
ماهی کفال از برترین ماهی شمال ایران محسوب می شود و البته این نوع ماهی از انواع بومی ماهی ایرانی نیست و از کشور های دیگر وارد ایران شده است. ماهی کفال از بدنی کشیده و دوکی شکل برخوردار بوده است و چشم های این ماهی را لایه ای چربی پوشانده و به پلک سوم شهرت دارد.

این ماهی نسبت به تغییرات دما بسیار حساس بوده و در آب های شور به راحتی می تواند زندگی کند. البته باید بدانید که میزان شوری آب موردنیاز ماهی کفال از 0 تا 38 گرم در لیتر می باشد. میزان اکسیژنی که برای رشد ماهی کفال استفاده می شود، حدود 2 میلی گرم بوده و این میزان نباید از مقدار تعیین شده کمتر باشد.

مشخصات بیش تر ماهی کفال

ماهی کفال همانطور که گفته شد از بدنی دوکی شکل برخوردار است و بدن آن به شکل استوانه ای قابل مشاهده می باشد. این ماهی در ناحیه جلویی خود از فشردگی خاصی برخوردار بوده و فلس های آن تمامی سر و بدن ماهی را می پوشاند. ماهی کفال از فلس های سیکلوئیدی و کتنوئیدی برخوردار می باشد و از هیچ گونه خط جانبی بهره مند نمی باشند. ماهی گلدفیش را  البته باید بدانید که ماهی کفال از یک نوع سنگدان در معده خود بهره مند است که می تواند به راحتی مواد غذایی را در سنگدان خرد کرده که این مسئله باعث می شود تا مواد در بدن ماهی هضم شود.

شناخت بیش تر ماهی کفال طلایی

ماهی کفال طلایی گونه ای از برترین ماهی های کفال می باشد که از سری گرد و فلس هایی درشت برخوردار است. این ماهی دارای دو باله پشتی می باشد و باله های سینه ماهی کفال طلایی از 16 الی 17 شعاع نرم برخوردار است. ماهی کفال طلایی روی قسمت آبششی خود دارای یک نوار و نقطه های طلایی رنگی می باشد که این نام به همین دلیل به ماهی کفال داده شده است. اندازه ماهی کفال طلایی حدود 59 سانتی متر بوده و البته تا 12 سال نیز عمر می کنند.

  •     بیشتر بخوانید: ماهی مولی
    ماهی کفال طلایی همه چیز خوار می باشد ولی بیش ترین غذای این ماهی پلانکتون ها، حشرات، سخت پوستان و نرمتنان هستند. این ماهی از گیاهان آبزی نیز تغذیه می کند و رفتاری شبیه به دریارو دارد. صید ماهی کفال طلایی بیش تر در مناطق مازندران صورت می گیرد و ایران یکی از بزرگترین صیادان ماهی کفال طلایی را در خود پرورش داده است. البته این ماهی از نوع غیر بومی محسوب شده و تکثیر آن در کشور ایران به طور قابل توجهی انجام می شود.