شرکت پخش ماهی کفال پرورشی

کدام شرکت اینترنتی در پخش و فروش عمده ماهی کفال سهیم می باشد؟ کدام ماهی کفال از ارزش بیش تری برخوردار بوده است؟ پرورشی یا دریایی؟
کفال ماهیان دارای گونه های مختلفی می باشند که به صورت دریایی و پرورشی در بازار خرید و فروش می شوند. البته گفته شده است که ماهی دریایی از گونه های خاص بوده و در بازار کشور به دلیل قیمت مناسب بیش ترین فروش را دارد.
البته ناگفته نماند که ماهی کفال دریایی از گونه پرورشی مرغوب تر می باشد و دارای قیمت بالاتری بوده است.
از شرکت های برتر پخش و فروش انواع ماهی سالمون شمال می توان به شرکت ایران فیشرمن اشاره کرد و این شرکت به صورت اینترنتی انواع ماهی کفال را با قیمت مناسب به فروش می رساند.