سایت ماهی کفال معمولی

بزرگترین سایت خرید و فروش ماهی کفال، سایت ایران فیشرمن بوده و شما می توانید از این سایت انواع ماهی کفال از جمله کفال معمولی را خریداری کنید.
ماهی کفال معمولی، یکی از مرغوب ترین انواع ماهی خزر ماهی سوف به شمار می رود که در بخش هایی از ایران و دریای خزر دیده شده است. این ماهی از بدنی با فلس های دایره ای تشکیل شده است و همچنین خار های آبششی این ماهی بلند می باشند.

بزرگترین سایت خرید و فروش ماهی کفال معمولی و ماهی کوکی، سایت ایران فیشرمن بوده و شما می توانید از این سایت انواع ماهی کفال را به صورت عمده خریداری کنید. جهت خرید ماهی کفال ایرانی با مشاورین واحد فروش در تماس باشید.