روشهای صید بهترین ماهی کفال

آیا می توانید روشهایی را معرفی کنید که بهترین ماهی مفال را بتوان به کمک آن صید کرد؟ آیا طعمه هایی که در این روش ها به کار گرفته می شود باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
صید ماهی کفال ماهی آنجل یکی از امور لذت بخشی است که می تواند در دریای شمال رخ دهد. ماهی کفال نوعی ماهی با ارزش خطه شمال کشور محسوب شده که بسیاری هم آن را به روشهای مختلف طبخ کرده و در برنامه غذایی خود قرار می دهند.

روشهای بسیاری برای صید گونه های مختلف ماهی کفال در دریای خزر وجود دارد که همگی وابسته به نوع طعمه انتخابی می تواند متفاوت باشد. اگر از قلاب های 8 یا 6 پابلند خاردار برای صید انواع ماهی کفال استفاده می کنید، بهتر است طعمه را مغز صدف و یا حلزون انتخاب نمایید.

ماهی کفال به دلیل داشتن دستگاه گوارش قوی، مشخص است که از صدف و حلزون برای تغذیه استفاده می کند و به کارگیری طعمه هایی از این دسته به دلیل اینکه برای ماهی های کفال آشنا می باشد،  ماهی زینتی گزینه مناسبی است.
روشهای دیگری از قبیل سیستم ریسه شناور هم برای صید انواع ماهی کفال وجود داشته که روش مناسبی است.
منبع: ماهی و میگو ایران