دور کردن آفت های کشاورزی با استفاده از زیره در مشهد

مکمل های زیره در مشهد در چند مطالعه بالینی به کاهش وزن کمک کرده اند.

یک مطالعه روی 88 زن دارای اضافه وزن نشان داد که ماست حاوی 3 گرم زیره باعث کاهش وزن می شود، در مقایسه با ماست بدون آن.

مطالعه دیگری نشان داد که شرکت‌کنندگانی که روزانه 75 میلی‌گرم مکمل زیره سبز مصرف می‌کردند، 3 پوند (1.4 کیلوگرم) بیشتر از کسانی که دارونما مصرف می‌کردند، از دست دادند.

سومین مطالعه بالینی به بررسی اثرات مکمل زیره غلیظ روی 78 مرد و زن بالغ پرداخت کسانی که مکمل را مصرف کردند، در مدت هشت هفته 2.2 پوند (1 کیلوگرم) بیشتر از کسانی که این مکمل را مصرف نکردند، از دست دادند.

باز هم، همه مطالعات موافق نیستند یک مطالعه که از دوز کمتر 25 میلی گرم در روز استفاده کرد، هیچ تغییری در وزن بدن در مقایسه با دارونما مشاهده نکرد.

زیره
یکی از نقش های سنتی زیره در چاشنی ممکن است ایمنی مواد غذایی بوده باشد.

به نظر می رسد بسیاری از چاشنی ها، از جمله زیره، دارای خواص ضد میکروبی هستند که ممکن است خطر عفونت های ناشی از غذا را کاهش دهد.

چندین ترکیب زیره باعث کاهش رشد باکتری های منتقله از غذا و انواع خاصی از قارچ های عفونی می شود.

هنگامی که زیره هضم می شود، ماده ای به نام مگالومایسین آزاد می کند که دارای خواص آنتی بیوتیکی است.

علاوه بر این، یک مطالعه در لوله آزمایش نشان داد که زیره باعث کاهش مقاومت دارویی برخی باکتری ها می شود.
وابستگی به مواد مخدر یک نگرانی فزاینده در سطح بین المللی است.

مواد مخدر افیونی با ربودن حس طبیعی ولع و پاداش در مغز اعتیاد ایجاد می کند این منجر به ادامه یا افزایش استفاده می شود.

مطالعات روی موش ها نشان داده است که اجزای زیره باعث کاهش رفتار اعتیاد آور و علائم ترک می شود.

با این حال، برای تعیین اینکه آیا این اثر در انسان مفید است یا خیر، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

مراحل بعدی شامل یافتن ماده خاصی است که باعث این اثر شده و آزمایش اینکه آیا در انسان کار می کند یا خیر.