خصوصیات و مشخصات ماهی کفال طلایی دریای خزر

ماهی کفال یکی از برترین ماهی های وارداتی است که در لغت به معنی کفال خاکستری می باشد. از خصوصیات و مشخصات ماهی کفال طلایی دریای خزر چه می دانید؟
ماهی کفال از دسته ماهی های دریای خزر می باشد که البته به کشور ایران معرفی شده است. این ماهی از بدنی مستطیلی و نیمه استوانه ای برخوردار می باشد و همچنین دارای باله های مخرجی 2 الی 3 خار بوده و از هیچ خط جانبی تشکیل نشده است.

البته گفته شده است که بدن این ماهی از فلس های دایره ای شکل برخوردار بوده و دارای پلک سوم می باشد و این پلک سوم به دلیل وجود بافت چربی بوده که بر روی چشمان ماهی قرار گرفته است. معده ماهی کفال به صورت ماهیچه ای است و همچنین دارای روده ای دراز بوده است و از خار های آبششی بلندی برخوردار می باشد.

مشخصات و خصوصیات ماهی کفال طلایی

ماهی کفال یکی از برترین ماهی های دریای خزر بوده که البته در بخش های مختلفی از ایران رشد می کند. این ماهی در دمای 23 الی 25 درجه سانتی گراد زندگی می کند و البته در آب های شیرین و شور دیده شده است.

در مورد شکل ظاهری ماهی کفال طلایی می توان گفت که این ماهی دارای طول 59 سانتی متر بوده و همچنین میانگین طول این ماهی 30 سانتی متر است. این ماهی دارای فلس های بزرگ و گردی می باشد و البته فلس های پشت سر این ماهی از یک شکاف میانی برخوردار هستند. ماهی کفال از دو باله پشتی که دارای 4 خار بوده است تشکیل شده ولی باله پشتی دومی از 1 خار برخوردار می باشد.
بر روی سر پوشش آبششی ماهی کفال یک رنگ طلایی دیده می شود که البته به دلیل این رنگ این ماهی با نام ماهی کفال طلایی معرفی شده است. ماهی کفال از جمله ماهیانی است که از پوده به عنوان تغذیه استفاده می کنند و همچنین گفته شده است عمده ترین غذای این ماهی برای تغذیه آن سخت پوستان و لارو حشرات می باشد.

در مورد رفتار ماهی کفال طلایی گفته شده است که این ماهی دریارو بوده و البته از ماهیان مهاجر و گرمادوست به شمار می رود و در فصل زمستان به قسمت های جنوبی کشور مهاجرت می کند. این ماهی از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده و البته صید ماهی کفال بیش از هر متاهی شمال صورت می گیرد.

صید ماهی کفال طلایی

البته گفته شده است که ماهی کفال طلایی و ماهی خشک از مرغوب ترین ماهی های ایرانی است که صید این ماهی بیش تر در قسمت بابلسر انجام می شود و همچنین صید این ماهی با گره های پره انجام می گردد.

بهترین طعمه برای صید ماهی کفال طلایی، کرم های پرتار بوده است و در ماه های مهر تا فروردین ماه به صید این ماهی می پردازند. همچنین صید ماهی کفال طلایی بسیار بیش تر از ماهی کفال پوزه باریک صورت می گیرد.