خصوصیات ماهی کفال جنوب ایران

آیا ماهی کفال از ماهی دریایی به شمار می رود یا شمال کشور؟ از خصوصیات ماهی کفال جنوب ایران چه می دانید؟ ماهی کفال از دسته کدام ماهیان به شمار می رود؟
ماهی کفال از دسته شکلان ماهیان بوده است که از سر پهن و پوزه ای کند برخوردار بوده است. البته این ماهی از بدنی استوانه ای شکل و فشرده برخوردار بوده و چشمان آن از بافت های چربی تشکیل شده است.
البته ماهی کفال در بخش های مختلفی از ایران یافت می شود که از بهترین آن ها در دریای جنوب نیز دیده شده است.

البته ماهیان کفال در انواع مختلفی هستند و ماهی ماهی زینتی کفال قرمز با ماهی کفال معمولی هیچ رابطه ای ندارند. ماهی شیر یکی از برترین قسمت ماهی کفال که البته از ارزش غذایی بالایی برخوردار می باشد، جگر ماهی بوده است که سرشار از انواع مواد معدنی می باشد.