خرید و فروش انواع ماهی کفال زنده پرورشی

از انواع ماهی کفال چه می دانید؟ در کدام سایت انواع ماهی کفال پرورشی به صورت زنده خرید و فروش می شود؟ در مطلب زیر مشخصات ماهی کفال بیان شده است، برای کسب اطلاعات بیش تر مطالب را مطالعه کنید.

کفال ماهی ها از دسته ماهیان یوری هالین بوده است که می تواند تا شوری آب 38 گرم در لیتر را تحمل کند.

ماهی کفال از دسته ماهیانی است که از بدن دراز و کشیده ای برخوردار بوده و همچنین بدن این ماهی استوانه ای شکل می باشد. بدن ماهی کفال فشرده بوده و تمامی بدن آن از فلس پوشیده شده است.

ماهی کفال در دو نوع دریایی و پرورشی وجود دارد که البته سایت های زیادی در خرید و فروش آن سهیم می باشند.

از سایت ایران فیشرمن انواع ماهی کفال زنده به صورت عمده خرید و فروش می شود. جهت خرید و فروش ماهی کفال زنده می توانید از این سایت اقدام نمایید و این عمل با شماره گیری شماره زیر انجام می شود.