خرید انواع ماهی کفال شمال

ماهی کفال با غلظت نمک بسیار سازگار است و می تواند هم در آب شیرین با شوری کم و هم در آب دریا با شوری زیاد زندگی کند. به طور کلی، آنها متعلق به ماهی های بازالت هستند که می توانند همزمان با زندگی در آب شیرین، آب شور و آب شور سازگار شوند. نه تنها کفال های وحشی به خوبی با شوری سازگار هستند، بلکه کفال های پرورشی نیز به خوبی با شوری سازگار هستند. بنابراین در کشاورزی مصنوعی هم می توان از روش های پرورش آب شور و هم از روش های پرورش آب شیرین استفاده کرد.

آیا کفال یک ماهی آب شیرین است یا یک ماهی دریایی

کفال ماهی از سرده کفال از دسته ماهیان استخوانی، خانواده ماهی کفال است و به آن «سر سیاه»، «کالال سیاه»، «کالال سیاه» و غیره نیز می گویند. ویژگی بسیار متمایز کفال ها این است که به خوبی با شوری سازگار هستند. شوری در محیط آب شیرین نسبتاً کم است و کفال می تواند خود را با آن سازگار کند، در حالی که شوری در آب دریا نسبتاً زیاد است، کفال نیز می تواند سازگار شود. به طور کلی می توان آنها را نوعی هیگروسالین در نظر گرفت، چه آب شیرین، چه آب شور و چه آب شور، می توانند در آن زندگی کنند که با این حال صادرات ماهی رونق بسیاری داشته است.

نه تنها کفال های وحشی به خوبی با شوری سازگار هستند، بلکه کفال های پرورشی نیز به خوبی با شوری سازگار هستند. بنابراین هنگام کشت مصنوعی آنها می توان هم از آبزی پروری آب شیرین و هم از آبزی پروری آب شور استفاده کرد. در واقع ماهی کفال به دلیل ارزش اقتصادی بالا و سازگاری خوب یکی از گونه های مهم ماهی برای پرورش آبزیان آب شور در جنوب کشور من است که جزو ماهی لذیذ در جدول است.

طعمه ماهی کپور

ماهی کفال کجا رشد می کند

همانطور که در بالا ذکر شد، کفال ها به ویژه با غلظت نمک سازگار هستند و زندگی در آب شیرین، شور یا نمک مشکلی ندارد. به طور خاص، کفال ها می توانند به طور معمول در محدوده شوری 0-0.04 مانند مصب رودخانه ها، محل اتصال آب شور و شیرین و خلیج ها زندگی کنند. علاوه بر این، از منظر کفایت غذا، کفال ها دوست دارند در مکان هایی که غذا فراوان است رشد کنند. به طور مشخص غذای اصلی کفال هوموس و جانوران نزدیک لجن است، بنابراین دوست دارند در مکان هایی که آب غنی از گل و لای است رشد کنند و چنین مکان هایی می تواند نیاز غذایی آنها را تامین کند.