خریدار ماهی کفال کوچک

از ویژگی های ماهی کفال در مطلب زیر آمده است و خریدار محترم می توانید با مطالعه مطلب زیر بیش تر در مورد این ماهی آکواریومی بدانید. از کدام سایت می توان به خرید ماهی کفال کوچک و بزرگ پرداخت؟
ماهی کفال دارای بدنی دوکی شکل و استوانه ای می باشد که از هر دو طرف فشرده شده است. این ماهی دارای فلس های درشتی بوده و از نوع سیکلوئیدی بوده است.
ماهی کفال در آب های گرمسیر و معتدل یافت می شود و زندگی این ماهی ها به صورت گروهی بوده است. بهترین اندازه برای خرید ماهی کفال، اندازه های درشت بوده، چرا که از طعم بهتری برخوردار می باشد.
خریدار محترم، جهت خرید ماهی دریایی کفال می توانید از طریق سایت ایران فیشرمن به خرید این ماهی بپردازید.