خریدار ماهی کفال خاکستری

ماهی کفال خاکستری یکی از گونه های ماهی کفال بوده که البته دارای نام دیگری می باشد که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. خریدار محترم برای خرید ماهی کفال مطلب زیر را مطالعه کنید.
ماهی شیر سفید یکی از گونه های بسیار محبوب وارداتی است که به کشور ایران معرفی شده است و از نوع بومی این کشور محسوب نمی شود. همچنین گفته شده که این ماهی در بخش های جنوبی و شمالی ایران دیده می شود ولی بیش ترین رشد آن در دریای خزر بوده است.
ماهی کفال خاکستری گونه ای دیگر از انواع ماهی کفال بوده که با نام ماهی به صورت عمده کفال راه راه معرفی شده و در بازار کشور به دلیل قیمت مناسب و گوشت لذیذ و مرغوب بیش ترین فروش را به خود اختصاص داده است.