بهترین طعمه برای صید ماهی کفال ایرانی

بهترین طعمه برای صید ماهی کفال چه می باشد؟ آیا ماهی کفال از گونه های ایرانی بوده است؟ ماهی کفال در طبیعت از چه مواد غذایی تغذیه می کند؟
ماهی کفال گونه ای از برترین ماهی سرخو کشور بوده است که البته به کشور ایران معرفی شده است. این ماهی از ماهیان یوری هالین بوده و در شوری آب 0 الی 38 گرم در لیتر رشد می کند. این ماهی با این که در آب های شیرین باید زندگی کند ولی می تواند شوری آب را نیز تحمل کند. ماهی کفال به تنها تغییرات دما حساسیت دارد و نمی تواند در آبی که با تغییرات دما همراه می باشد، زندگی کند و به سرعت تلف می شود.

مشخصات ظاهری ماهی کفال چیست

ماهی کفال مانند دیگر انواع ماهی دارای ویژگی های ظاهری متفاوتی بوده است که می توان به بدن کشیده و دوکی شکل آن اشاره کرد. این ماهی دارای بدنی استوانه ای بوده است و از هر دو طرف فشرده شده و می توان گفت سراسر بدن این ماهی را فلس پوشانده است. بدن ماهی کفال از فلس های درشتی چون سیکلوئیدی و کتنوئیدی پوشیده شده و همچنین از هیچ خط جانبی برخوردار نمی باشد.
البته گفته شده است که ماهی شیر دارای خط های طولی زیادی بوده است که برخی آن را به عنوان خط جانبی معرفی کرده اند. ماهی کفال از دو باله پشتی جدا از هم برخوردار بوده و با فاصله ای از هم قرار گرفته است و پلک سوم این ماهی یکی از ویژگی های منحصر به فرد ماهی کفال بوده که آن را از دیگر انواع ماهی متمایز می کند.

از دیگر ویژگی های ماهی کفال می توان به سنگدان موجود در معده این ماهی اشاره کرد که وظیفه خرد کردن مواد غذایی را داشته و باعث هضم راحت تر غذا در معده می گردد. این ماهی در آب های گرمسیر و نیمه گرمسیر زندگی کرده و همچنین برای رشد آب های کم عمق را انتخاب می کند.

بهترین طعمه صید ماهی کفال دریایی

ماهی کفال از دسته ماهی های ارزشمند شمال کشور بوده است که البته از صید بسیار لذت بخشی برخوردار می باشد. صید ماهی کفال یکی از لذت بخش ترین صید ها معرفی شده و باید در انتخاب طعمه این ماهی دقت کرد. این ماهی در طبیعت از صدف ها و دتریت ها تغذیه می کند و همچنین در رژیم غذایی این ماهی دوکفه ای ها، جلبک ها و حلزون ها دیده شده است.

البته گفته شده است بهترین طعمه برای صید ماهی کفال استفاده از طعمه های طبیعی است و البته بهترین طعمه، حلزون می باشد و یا برخی از صیادان از صدف و یا مغز صدف به عنوان طعمه استفاده می کنند. البته کرم خاکی یکی از طعمه های ناشناخته بوده که ماهی کفال تمایلی به خوردن آن ندارد و کمتر از آن استفاده می شود. بهترین زمان صید ماهی کفال، 20 مهرماه تا 15 فروردین ماه بوده است و البته با روش های مختلفی صید می گردد.