با خوردن ارده کنجد فله از گلو درد خود خلاص شوید

یکی از دشوارترین مشکلات در کاشت کنجد این است که دانه ها کوچک هستند و باید دقیقاً در خاک قرار گیرند. بذر نمی تواند خیلی عمیق باشد که لپه ها هرگز به سطح نرسند، و با این حال نمی توانند آنقدر کم عمق باشند که رطوبت اطراف دانه از بین برود.

کنجد جزو محصولاتی است که از آن می توان به چند روش استفاده کرد. ازمله می توان از روغن آن در درست کردن غذا، از ارده کنجد فله برای میل کردن صبحانه، از دانه های آن استفاده کرد.

هنگامی که لپه ها ظاهر می شوند، در مقایسه با سایر محصولات کوچک هستند و به سرعت رشد نمی کنند. این رشد آهسته با ماهیت مقاومت به خشکی کنجد ترکیب می‌شود، زیرا بخش بزرگی از منابع فتوسنتزی را تقسیم می‌کند تا توده ریشه بیشتری ایجاد کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به خاک نفوذ کند و به رطوبت برسد.

در 30 روز اول، ارتفاع بوته های کنجد به حدود 28 سانتی متر می رسد و در 41 روز به 60 سانتی متر، در 49 روز سه برابر به 90 سانتی متر و در 58 روز پس از سبز شدن چهار برابر می شود و به 120 سانتی متر می رسد.

در این مرحله کنجد شروع به سایبان می کند. بسته به فاصله ردیف و فنوتیپ، مکانیزاسیون کنجد نیاز به کنترل خوب علف های هرز برای 50 تا 60 روز پس از کاشت دارد.

وجود علف های هرز می تواند بر عملکرد کنجد تأثیر منفی بگذارد. Kropff و Spitters گزارش کردند که عامل اصلی مؤثر بر کاهش عملکرد کنجد در یک موقعیت رقابتی بین محصول و علف هرز، نسبت بین سطح نسبی برگ علف هرز و محصول در زمان بسته شدن تاج گیاه است.

اثرات علف های هرز بر استقرار و رشد کنجد به خوبی ثبت شده است. علف های هرز می توانند منجر به کاهش عملکرد کنجد تا 65٪ شوند و کنجد تا 50 روز پس از کاشت به یک دوره حیاتی بدون علف های هرز نیاز دارد.