بازار ماهی کفال پوزه باریک ایرانی

بزرگترین بازار فروش ماهی کفال ایرانی کجاست؟ ماهی کفال پوزه باریک  و ماهی دولمی در کدام قسمت از ایران یافت می شود؟ در مورد ماهی کفال پوزه باریک بیش تر بدانید.

ماهی کفال پوزه باریک از دسته ماهیان بسیار مرغوب دریای خزر بوده است که در قسمت های مرکزی این دریا دیده می شود. البته 50 درصد از صید ماهی کفال مربوط به این ماهی بوده و از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می باشد.

بزرگترین بازار ماهی شیر و فروش ماهی جنوب در فریدونکنار می باشد و البته شما می توانید به صورت اینترنتی از این سایت بهترین ماهی کفال ایرانی را خرید نمایید. جهت خرید ماهی کفال پوزه باریک با شماره زیر تماس بگیرید.