بازار فروش ماهی کفال خزر

ماهی سالمون شمال دریاری خزر، در انواع مرغوبترین و تازه ترین نوع خود، هم اکنون به شکل اینترنتی و با قیمت مناسب تر، آماده خریداری از بازارهای فروش می باشد.

ماهی کفال، از جمله ماهیان وارداتی به کشور ما توسط مردمان روس بوده که دریای خزر و خلیج فارس را می توان زیستگاه اصلی این ماهی شیر سفید معرفی کرد.

گفتنی است که ماهی کفال، دارای تیغ کم و گوشتی خوش طعم بوده و نوع کبابی آن، مورد پسند مزاج اغلب مصرف کنندگان ماهی قرار گرفته است.