آلودگی ماهی کفال دریایی

آیا می توانید در خصوص درستی یا نادرستی مسئله آلودگی های ماهی کفال دریایی اطلاعاتی در اختیار افراد علاقه مند قرار دهید؟ به نظر شما دلیل این آلودگی ها چیست؟
برخی از پزشکان تغذیه، به دلیل وجود آلودگی های آبی و همچنین بیماری هایی که در انواع ماهی سالمون امروز رایج شده است، مصرف ماهی های دریایی را منع کرده و افراد را بیشتر به خرید ماهی های پرورشی اعم از انواع کفال ها تشویق می نمایند.
تا حدودی این مسئله درست بوده و به دلیل اینکه کارخانه های صنعتی فاضلاب های خود را راهی دریا کرده و ماهی ها از این آلودگی ها تغذیه می کنند، ممکن است میزان جیوه در بدن کفال ماهیان، کپور ماهیان و ماهی های آزاد افزایش یافته و مصرف آن ها توسط افراد، خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
برای اینکه از این مسائل به دور مانده و ناخواسته درگیری بیماری هایی از قبیل مسمومیت ناشی از مصرف ماهی آلوده نشوید، پیشنهاد می شود حتی الامکان از خرید ماهی کفال دریایی بپرهیزید و ماهی آکواریومی کفال پرورشی و رودخانه ای را برای تامین نیاز های غذایی خود برگزینید.