آلودگی ماهی کفال جنوب

آیا آلودگی هایی که در ماهی کفال شمال وجود دارد، ممکن است در ماهی کفال جنوب هم یافت شود؟ چگونه می توان از این آلودگی های غذایی در امان بود؟
چندیست که به شدت، مصرف ماهی شیر سفید دریای شمال به خصوص ماهی کفال، منع شده است. دلیل این منع کردن مصرف ماهی کفال، می تواند مسائلی از قبیل آلودگی های آب و جیوه دار شدن ماهی مورد نظر باشد.
با توجه به اینکه ماهی کفال هم در جنوب و هم در شمال یافت می شود، می توان گفت، متاسفانه در دو دریای کشور آلودگی ها رو به افزایش بوده و مصرف هر دو گونه ماهی کفال جنوب و شمال منع شده است. اگر جزو مصرف کننده های پروپاقرص ماهی کفال هستید، بهتر است نه گونه دریای شمال را مصرف کرده و نه نوع کفال جنوب. بهتر است از ماهی به صورت عمده پرورشی که از این روز ها به راحتی در بازار فروش عرضه می شود خریداری کنید.
زیرا ماهی های کفال پرورشی بر خلاف ماهی کفال شمال و جنوب، به دور از آلودگی ها پرورش یافته و تغذیه شده اند و به همین دلیل است که هیچگونه مسمومیتی ندارند.